Termin arteterapia odnosi się do wykorzystania sztuki w celach terapeutycznych. Dotyczy ona samodzielnego tworzenia, jak również korzystania z już istniejących dzieł sztuki. 

   Arteterapia to terapia przez sztukę, jak również terapia przez twórczość oraz twórcza terapia. Dotyczy ona samodzielnego tworzenia, jak również korzystania z już istniejących dzieł sztuki. Arteterapia obejmuje terapię z użyciem technik plastycznych takich jak malarstwo, rzeźba, ceramika, grafika, fotografia. 

   Arteterapię może stosować każdy, bez względu na wiek, poziom wykształcenia, zdolności czy stan zdrowia. Wpływa ona na rozwój zdolności, pomaga uzewnętrznić emocje, myśli, pragnienia, spojrzeć na nie z bliska oraz pomóc w dostrzeżeniu ich przez innych.

Skip to content