Jak poprosić o ulubioną zabawkę? Co zrobić, żeby inni lepiej mnie rozumieli? Z takimi problemami pomoże się uczniom uporać logopeda! Niezwykle ważnym aspektem logopedii jest komunikacja. Umożliwia przekazywanie innym swoich potrzeb i uczuć, dzielenie się opiniami, zdobywanie wiedzy. Komunikacja może opierać się na mowie, ale także na przekazywaniu informacji za pomocą kontaktu wzrokowego, gestów, piktogramów czy protezy mowy.
Do prawidłowej komunikacji werbalnej, czyli mówienia, potrzebne są: motywacja do komunikacji – chęć, żeby porozumiewać się z innymi znajomość słownictwa i reguł języka możliwości posługiwania się głosem i wymawiania głosek, sylab oraz słów. Celem zajęć logopedycznych jest kształtowanie kompetencji językowych, które pozwalają dziecku tworzyć prawidłowe gramatycznie wypowiedzi. Bardzo ważne jest też wytworzenie kompetencji komunikacyjnych, czyli umiejętności posługiwania się językiem odpowiednio do danej sytuacji społecznej i kontekstu. Logopedyczną kropką nad „i” jest korekta nieprawidłowej wymowy. A co z uczniami, którzy nie mówią lub mają z tym duże problemy? To nie odbiera im szansy na skuteczne porozumiewanie się z otoczeniem. Kontakt z innymi pomagają im nawiązać alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC), w tym gesty, zdjęcia, piktogramy czy proteza mowy Mówik. Odpowiedni system porozumiewania się dobieramy w zależności od wieku, predyspozycji i rokowań ucznia. Tworzymy dla niego pomoce komunikacyjne np. książki z piktogramami, albumy komunikacyjne ze zdjęciami, tablice w aplikacji Mówik na tablecie. Regularnie też aranżujemy sytuacje, w których te systemy mogą być wykorzystane.
Podczas zajęć terapeutycznych korzystamy z różnych metod uznanych w logopedii, takich jak: • Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (PCS, PECS, Makaton, "Mówik") umożliwiają uczniom proszenie o potrzebne rzeczy i aktywności, • Metoda Krakowska – umożliwia programowanie języka od głoski po zdania, • Stosowana Analiza Zachowania (w tym: nauczania intensywne, nauczanie bez błędu, kontrakty, gospodarki żetonowe), • metoda Verbal Behaviour – również wywodząca się z nurtu SAZ zwiększa motywację dziecka do komunikowania się, mówienia i rozszerzania słownictwa, • logopedyczny kinesiotaping statyczny i dynamiczny – ułatwia m.in. pracę nad domykaniem ust, wzmocnieniem mięśni mimicznych, pionizacją języka niezbędną do wywołania wielu trudnych głosek, • masaż logopedyczny – m.in. poprawia czucie narządów mowy, co wpływa na artykulację, odwrażliwia – w przypadku problemów z jedzeniem, • uwrażliwianie czubków palców, • czytanie globalne, • glottodydaktyka, • logorytmika,, • ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, • ćwiczenia artykulacyjne, • terapia wad wymowy, • terapia funkcji słuchowych, • ćwiczenia procesów poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych, • ćwiczenia leksykalne, gramatyczne, fonologiczne.

Skip to content