To zajęcia ruchowe, które mają wpływ na postawę ciała. Myślisz, że Twoje dziecko może ich potrzebować? Przeczytaj ten tekst i upewnij się. Gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane tu zadania i ćwiczenia pozwalają kierować aktywnością ruchową ucznia tak, by – w miarę możliwości – osiągnął prawidłową postawę ciała. Wcześnie podjęte ćwiczenia pomagają również zapobiegać powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy. Ćwiczenia uwzględniają konkretne wady postawy. Program gimnastyki korekcyjnej dostosowany jest również do potrzeb, poziomu sprawności psychofizycznej oraz zainteresowań uczniów. Podczas zajęć uczniowie pracują m.in. nad świadomością swojego ciała i wzmocnieniem mięśni odpowiadających za jego prawidłową postawę. Stopniowo osiągają siłę i zdolność do jej długotrwałego utrzymywania, a także wyrabiają w sobie nawyk zachowywania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego. Kolejną zaletą gimnastyki korekcyjnej jest niwelowanie zaburzeń w rozwoju motoryki uczniów, poprawa ogólnej sprawności organizmu. Służą temu ćwiczenia wzmacniające mięśnie, wytrzymałościowe oraz oddechowe. Młodszym dzieciom specjaliści proponują zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dopasowanych do konkretnej wady. Dzięki regularnym ćwiczeniom poprawia się również zakres ruchu w stawach oraz napięcie mięśniowe. Ćwiczenia stymulują również koordynację wzrokowo-ruchową, wzrokowo-słuchową oraz wzrokowo-ruchowo-czuciową. Uczniom łatwiej jest utrzymać równowagę oraz orientować się w przestrzeni.

Skip to content