W trakcie tych zajęć oddziaływanie rówieśników jest ważniejsze niż wpływ terapeuty. Jak to możliwe? Po prostu do zainicjowania pozytywnych zmian u poszczególnych uczestników zajęć, prowadzący wykorzystuje interakcje zachodzące w grupie.

Socjoterapia stwarza dzieciom i młodzieży możliwość zdobycia prawidłowych i konstruktywnych doświadczeń społecznych. W bezpiecznych, kontrolowanych przez terapeutę warunkach, uczniowie doświadczają różnych sytuacji, z którymi styka się na co dzień każdy z nas. W grupie rówieśników mają okazję poznać prawidłowe wzorce zachowań, nauczyć się funkcjonować w zespole i we właściwy, akceptowalny dla wszystkich sposób komunikować się, wyrażać uczucia, rozładowywać napięcie emocjonalne czy rozwiązywać konflikty.

Zadaniem socjoterapii jest również wspomaganie dzieci i młodzieży poprzez wszelkie oddziaływania, które odpowiadają na ich potrzeby rozwojowe. Zajęcia usprawniają także proces nabywania wiedzy o samym sobie i innych ludziach oraz uczą zrozumienia innych osób i wczuwania się w ich sytuację. Efektem terapii ma być poprawa zachowania i funkcjonowania w wielu wymiarach: emocjonalnym, poznawczym, rozwojowym, społecznym.

Skip to content