Uczeń w ciężkiej sytuacji rodzinnej? Zmagający się z lękami? Nie panujący nad emocjami? Za drzwiami gabinetu psychologa na pewno znajdzie pomoc. Nasi psychologowie obejmują opieką uczniów klas na każdym etapie edukacyjnym. Zajęcia odbywają się indywidualnie, w parach lub grupach. Biorą w nich udział dzieci i młodzież mający wskazania do terapii psychologicznej wynikające z zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub wymagają wsparcia psychologa z powodu bieżących potrzeb i doświadczanych trudności. Dobór konkretnych form pracy z uczniem oraz częstotliwość i czas trwania poszczególnych zajęć zależne są od indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów (m.in. tempa pracy i uczenia się, motywacji, stopnia rozumienia prezentowanych zagadnień, zakresu doświadczanych trudności). Podczas pracy z uczniami stosowane są m.in. elementy psychoedukacji, terapii poznawczo- behawioralnej, treningu zastępowania agresji, treningu umiejętności społecznych, terapii zabawy. Specjaliści korzystają także z muzykoterapii, arteterapii, bajkoterapii, uczą dzieci wybranych technik relaksacyjnych. W celu podniesienia atrakcyjności zajęć oraz aktywizacji uczniów psychologowie wykorzystują różnorodne pomoce dydaktyczne takie, jak książki, karty pracy, gry terapeutyczne, historyjki obrazkowe, zdjęcia, filmy, piosenki, urządzenia multimedialne. Terapia psychologiczna ma na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego uczniów oraz poprawę ich komunikacji z otoczeniem. Zajęcia mają też umożliwić uczestnikom poznanie siebie oraz nabycie nowych umiejętności interpersonalnych.

Skip to content