rada Rodziców

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

im. Zwycięzców Olimpiad Specjalnych

w Piasecznie

Powołana na podstawie:

Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) – art. 83,

Róża Stańczyk 

Przewodnicząca

 

Marta Piotrowska-Perz

Wiceprzewodnicząca

 

Danuta Milewska-Chrost

Skarbnik

 

Joanna Michałkiewicz

Sekretarz

 

Justyna Niecz

Członek Prezydium

 

Laura Kargol

Członek Prezydium

 

Monika Jabłonka-Ziętek

Członek Prezydium

 

Aleksandra Wicik

Członek Prezydium

 

Dorota Chmielewska

Członek Prezydium

Santander Bank

 

43 1090 1694 0000 0001 4484 1437

e-mail

radarodzicow.sosw@gmail.com

 

Grupa Fb dla rodziców

Rada Rodziców SOSW

Skip to content