To słuchanie, które wspomaga mówienie. Specjalnie dobrane utwory przekazywane wprost do uszu ucznia przez słuchawki zapewniające odpowiednią jakość i częstotliwość dźwięków, mają dobry wpływ m.in. na rozwój mowy. Metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwaną także treningiem słuchowym lub metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej (SAPL) wynalazł 40 lat temu francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra – prof. Alfred Tomatis. Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowych dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych. U niektórych uczniów obserwuje się również wzrost kreatywności oraz poprawę w relacjach społecznych. Efektem może być również zmniejszenie pobudzenia. Badania przeprowadzone przez prof. Tomatisa dowodzą, że dźwięki o wysokiej częstotliwości pobudzają nasz umysł, natomiast te o niskiej częstotliwości mają skutek odwrotny – wyciszający i uspokajający. Podczas słuchania dźwięków o różnej częstotliwości wykorzystywanych w terapii, wpływamy na usprawnienie czynnego słuchania. Ponadto u dzieci nadwrażliwych słuchowo odpowiedni dobór słuchanego materiału może zmniejszyć dolegliwość i spowodować, że dziecko stanie się spokojniejsze w hałasie oraz będzie mniej krzyczeć (jeśli jego krzyk służył zagłuszaniu bardziej dolegliwych dla niego dźwięków). Prof. Tomatis położył szczególny nacisk na wykorzystanie dźwięków wysokich określanych mianem „pobudzających”. Zauważył on, że gdy mózg jest odpowiednio pobudzony, to dziecku łatwiej jest się skoncentrować, zapamiętywać i uczyć. Takie właśnie działanie mają odpowiednio przefiltrowane dźwięki zawarte w muzyce Mozarta oraz chorałach gregoriańskich. Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzanie nazywane „elektronicznym uchem”, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha. Stymulacja odbywa się poprzez dźwięki o określonej częstotliwości. Są one odpowiednio filtrowane. Podczas treningu, który składa się z kilku faz, indywidualnie dobrany materiał dźwiękowy dociera do pacjenta drogą powietrzną i kostną.

Skip to content