W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Piasecznie realizowany jest projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł  projektu: Otwórz drzwi do Europy

Termin realizacji projektu: 01.10.2020 – 30.09.2022 r. 

 

 

 

Główn­e cele pro­jek­tu to:

– rozwój kompetencji językowych nauczycieli,

– podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli,

– podniesienie efektywności nauczania,

– stosowanie TIK przez nauczycieli różnych przedmiotów,

– zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych,

– rozwinięcie umiejętności w zakresie zarządzania placówką oświatową.

 

 

 

W ramach projektu zostały zaplanowane:

– kursy językowe z języka angielskiego dla wszystkich uczestników projektu – 16 osób,

– kursy szkoleniowe / metodyczne dotyczące technologii informatycznych, z zakresu rozwijania kreatywności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, metod nauczania i terapii uczniów rozwijających funkcje słuchowo – wzrokowe i modyfikacji zachowań uczniów ze spektrum autyzmu – 10 uczestników,

– job shadowing – współpraca ze szkołą we Włoszech – 6 uczestników.

Cztery nauczycielki z SOSW w ramach kontynuacji projektu POWER „Otwórz drzwi do Europy” udały się na szkolenia do Florencji.

Uczestniczymy w szkoleniach: „Satysfakcjonujące doświadczenia szkolne, strategie i umiejętności dla nauczycieli” oraz ” Projektuj pozytywnie: pozytywne myślenie, pozytywna komunikacja i pozytywne przestrzenie szkolne”. W trakcie zajęć zapoznałyśmy się z nauczycielami z innych państw, takich jak: Litwa, Hiszpania, Łotwa, Finlandia, Słowacja, Holandia. Szczególnie interesujące były prezentacje placówek, podczas których mogłyśmy pochwalić się naszym Ośrodkiem, a także dowiedzieć się jak realizowane są treści edukacyjne i terapeutyczne w innych państwach. Nabywamy nowe doświadczenia, którymi chętnie podzielimy się po powrocie do szkoły.

Ważnym elementem naszej mobilności w ramach projektu są kulture activities. Po zajęciach zajmujemy się zgłębianiem historii zwiedzając tutejsze muzea. Mamy zaszczyt obcować ze światową sztuką przez duże S: Dawid Michała Anioła, Narodziny Wenus Botticellego, muzeum Galileusza. Florencja to niezwykłe miasto, gdzie możemy wyobrazić sobie życie renesansowej stolicy kultury. W połowie grudnia przesiąknięta jest świąteczną atmosferą. Pomysły, jakie rodzą się w naszych głowach pod wpływem sztuki, która nas otacza, wykorzystamy w pracy z uczniami. Naszym celem będzie kształtowanie wrażliwości na piękno.

 

 

 

 

 

 

RZYM

W dniu 25 lipca 2022 r. psycholog i pedagog szkolny rozpoczęły w Rzymie kurs w ramach realizacji projektu POWER na zasadach Erasmus +

pt.” Otwórz drzwi do Europy”. Nasza kadra intensywnie ćwiczy umiejętności językowe, kulturowe, zdobywa wiedzę merytoryczyną oraz rozwija swoje kompetencje w ramach terapii z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zajęcia odbywają się w międzynarodowej grupie fantastycznych nauczycieli z różnych krajów europejskich m.in. z Hiszpanii, Litwy, Słowacji i Węgier, co pozwala na wymianę doświadczeń zawodowych oraz poszerzanie horyzontów. We wspólnym gronie uczą się nowych metod i technik pracy przy nieocenionym wsparciu nauczyciela Duilio oraz smakują włoską kawę.

 

 

 

 

 

RZYM ICT

W dniach 12-17 września 2022r. trzy nauczycielki z naszej szkoły uczestniczyły w szkoleniu ICT (Information and communication technologies) w ramach szkolnego projektu POWER na zasadach Erasmus + pt. „Otwórz drzwi do Europy”.

Kurs „Narzędzia ICT do kreatywnej współpracy w klasie”, organizowany przez Europass Teacher Academy odbywał się w Rzymie.

Uczestniczki kursu poszerzyły wiedzę dotyczącą zastosowania aplikacji ICT wspomagających współpracę i kreatywność uczniów. Umiejętności nabyte podczas kursu pomogą uatrakcyjnić zajęcia, angażując uczniów w ekscytujące wspólne projekty lub kreatywne działania online.

Tworzenie projektów w międzynarodowej grupie sprzyjało burzy mózgów i wymianie doświadczeń. Nasze nauczycielki miały okazję poznać i współpracować z Miriam i Markiem z Węgier, Carmen i Claudią z Rumunii, Anną Marią i Tiną z Finlandii, Kiliamem z Niemiec oraz Gemmą i Julią z Hiszpanii. Wszyscy uczestnicy kursu przedstawiali prezentację swoich szkół i opowiadali o systemie edukacji w ich krajach.

Kurs sprzyjał integracji i doskonaleniu umiejętności językowych. Uczestniczki szkolenia zapoznają uczniów z materiałami, utworzonymi za pomocą poznanych narzędzi ICT, na ich podstawie uczniowie będą tworzyć własne prace.

 

 

 

 

 

 

 

 

WALENCJA

Projekt POWER „Otwórz drzwi do Europy” dobiega końca. W trakcie ostatniej mobilności dyrektor placówki p. Renata Walewska- Sajdak przebywa w Walencji na kursie „Coaching and management at school”. Poznaje najnowsze trendy kierowania placówką edukacyjną w międzynarodowej grupie dyrektorów np. ze Szwecji czy Włoch. Dzięki wymianie doświadczeń można się wiele dowiedzieć. Zaskakujące jest np., że w większości krajów uczniowie że spektrum autyzmu wcale nie mają zagwarantowanej specjalnej edukacji w klasach 4-5 osobowych – nawet ci z dużymi deficytami poznawczymi, czy sensorycznymi uczą się w masowej szkole, w zwykłej klasie, mając jedynie nauczyciela wspierającego. Dyrektorzy tych szkół twierdzą, że to zapewne pozwala na duże oszczędności, ale kosztem rozwoju tych dzieci i podziwiają z zazdrością nasz system. Póki co można powiedzieć: Brawo My!. Z pewnością jednak poznane przez wszystkich nauczycieli uczestniczących w projekcie metody, formy pomocy i pomysły na realizacje lekcji stosowane w innych krajach warto przenieść do naszej placówki, co już się dzieje.

 

 

 

 

27 września 2022 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Otwórz drzwi do Europy” finansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu POWER. Gospodarzem konferencji był Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piasecznie Pani Renata Sajdak – Walewska oraz pani Monika Kobiałka koordynator projektu. Konferencję zapoczątkowała etiuda teatralna pt.: „Europa to my”, która została zainspirowana podczas mobilności job-shadowing POWER „Otwórz drzwi do Europy” we włoskiej szkole Istituto Comprensivo Corrado Melone. W etiudzie brali udział uczniowie naszej szkoły, natomiast o opiekę artystyczną zadbały Panie Aldona Faron oraz Katarzyna Bosa przy akompaniamencie Pani Hanny Bielickiej.

Pani wicedyrektor Marzena Leńczyk opowiedziała uczestnikom o wyjeździe na kurs językowy na Maltę, gdzie szesnastu nauczycieli miało szansę udoskonalić znajomość języka angielskiego oraz poznać ten piękny kraj. Ponadto poznaliśmy tam wielu ciekawych ludzi z całego świata: Japonii, Peru, Kolumbii, Wenezueli, Meksyku, Hiszpanii, Turcji.

Pani Daria Szymanowicz przedstawiła relację z wyjazdu do Włoch na job-shadowing  POWER „Otwórz drzwi do Europy” we włoskiej szkole Istituto Comprensivo Corrado Melone w Ladispoli. Grupa nauczycieli poznawała tam kulturę i obyczaje kraju, a przede wszystkim metody pracy w szkole integracyjnej i wielokulturowej, w której każdy uczeń ze specjalnymi potrzebami ma swojego nauczyciela wspomagającego. Istotą integracyjnego podejścia we Włoszech jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie osób pełnosprawnych oraz ukształtowanie umiejętności współżycia i współpracy ludzi pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, co łączy się z bezwzględną akceptacją. Poza tym nauczyciele mieli szansę zdobyć nowe doświadczenia, poszerzyć swoje horyzonty oraz sprawdzić się w nowym środowisku.

Panie Natalia Wasilewska – Bachura i Monika Kobiałka zaprezentowały kurs w Rzymie, na który pojechały w lipcu tego roku. Zajęcia odbywały się w międzynarodowej grupie fantastycznych nauczycieli z różnych krajów europejskich, co pozwalało na wymianę doświadczeń zawodowych. We wspólnym gronie poznały nowe metody i techniki pracy w roli ucznia.

Panie Barbara Błasiak i Hanna Kowalik przedstawiły prezentację ze swojego wyjazdu do Rzymu, gdzie uczestniczyły w kursie pt.:ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom. Nauczycielki poszerzyły wiedzę o narzędziach i technikach związanych z technologiami informacyjnymi. Umiejętności nabyte podczas kursu pomagają uatrakcyjnić zajęcia, angażując uczniów w ekscytujące wspólne projekty lub kreatywne działania online. Mieliśmy możliwość zapoznania się z nagrywanymi podcastami, które stworzyli uczniowie klas licealnych.

Na zakończenie Pani Dyrektor Renata Walewska–Sajdak opowiedziała o kursie Coaching and management AT school, na którym poznała najnowsze trendy kierowania placówką edukacyjną w międzynarodowej grupie dyrektorów np. Szwecji, Włoch, Niemiec.

Zakończenie konferencji uatrakcyjniły wspólne zdjęcia i słodki poczęstunek oraz wystawa fotografii z job-shadowing we włoskiej szkole Istituto Comprensivo Corrado Melone w Ladispoli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTWIERAMY DRZWI DO EUROPY

 

  W lipcu 2021 roku grupa 16 nauczycieli uczestniczyła w kursach języka angielskiego w szkole językowej w San Gwann na Malcie.     

     Przed wyjazdem wszyscy uczestnicy wypełnili testy w formie online, dzięki czemu zostali zakwalifikowani do grup o różnych poziomach opanowania języka. Zajęcia odbywały się w międzynarodowych grupach. Podczas zajęć lektorzy zwracali szczególną uwagę na posługiwanie się językiem angielskim. 

   Dyskutowaliśmy o kulturze, historii, sporcie i zwyczajach krajów, z których pochodzą wszyscy uczestnicy. Opowiadaliśmy również o Polsce. Usłyszeliśmy dużo ciepłych słów na temat Polski i Polaków – wielu uczestników odwiedziło nasz kraj, podziwia naszą historię i osiągnięcia. Dzięki temu mogliśmy poznać ludzi z rożnych zakątków świata, a także dowiedzieć się o ich kulturze, kraju i obyczajach.      

     Nauczyciele prowadzący zajęcia odznaczali się wysokimi kompetencjami językowymi i organizacyjnymi. Lektorzy stosowali różne metody nauczania, takie jak burza mózgów, praca w małych grupach, praca z nagraniami audio i video, tworzenie dłuższych wypowiedzi pisemnych, a następnie wspólne analizowanie poprawności wypowiedzi.

     Wróciliśmy z Malty z pogłębioną umiejętnością komunikacji w języku angielskim, który jest jednym z języków urzędowych na wyspie. Poznaliśmy kulturę i mieszkańców tego śródziemnomorskiego kraju. Odbyliśmy wiele rozmów z turystami z całego świata. 

      Podróże sprawiają, że człowiek staje się bardziej otwarty na ludzi.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które wykorzystujemy na naszych zajęciach, do stworzenia których zainspirował nas wyjazd na Maltę.

PRZYRODA I GEOGRAFIA MALTY

Skip to content