Liceum Ogólnokształcące Specjalne

      Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Zwycięzców Olimpiad Specjalnych w Piasecznie jest czteroletnią szkołą przeznaczoną dla uczniów w normie intelektualnej z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na autyzm, w tym Zespół Aspergera. W szkole realizowana jest podstawa programowa przewidziana prawem oświatowym dla liceów ogólnokształcących
z uwzględnieniem odpowiednich dostosowań i opracowań Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla każdego ucznia.

      Głównym celem szkoły jest przygotowanie uczniów do maksymalnej samodzielności zgodnie z możliwościami psychofizycznymi każdego z nich, sprawnego funkcjonowania
w dorosłym życiu oraz podejmowania aktywności zawodowej.

      Edukacja odbywa się w bardzo małych zespołach klasowych (średnio 4-osobowych), co sprzyja indywidualnemu podejściu do potrzeb i możliwości każdego z nich. Wykwalifikowana kadra pedagogów specjalnych: nauczycieli i terapeutów, przy wsparciu psychologów i pedagogów szkolnych oraz opieki medycznej wspiera dzieci w rozwoju edukacyjnym i społeczno-emocjonalnym.

Zadania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne i terapeutyczne ośrodka są realizowane zgodnie z zasadami współczesnej pedagogiki specjalnej oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych metod pracy dostosowanych do potrzeb edukacyjnych
i rozwojowych wychowanków.

Liceum prowadzi oddziały z rozszerzonymi programami nauczania z następujących przedmiotów:

  • Język polski
  • Informatyka

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Dzieciom zapewniamy na terenie szkoły terapie specjalistyczne, takie jak: rewalidacja, rewalidacja sztuką (ceramika, muzykoterapia), terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, trening umiejętności społecznych, trening zastępowania agresji, trening słuchowy metodą Tomatisa, terapia psychologiczna oraz wiele zajęć i warsztatów profilaktycznych.

 

 

 

 

 

Do dyspozycji naszych uczniów są również zajęcia pozalekcyjne, takie jak:

  • Klub Sportowy Olimpiad Specjalnych Komandos (narty, łyżwy, rolki, badminton, tenis stołowy),
  • Szkolny Klub Sportowy Kometka Piaseczno,
  • kabaret Happy Smile,
  • zespół wokalno – instrumentalny,
  • koło wolontariatu Promyki,
  • drużyna harcerska Nieprzetarty Szlak.

 

 

 

 

 

Skip to content