DOKUMENTY

STATUT SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO IM. ZWYCIĘZCÓW OLIMPIAD SPECJALNYCH

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK NIEPOŻĄDANYCH ZACHOWAŃ

POLITYKA ORAZ PROCEDURY OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

REGULAMIN PARKINGU

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO IM. ZWYCIĘZCÓW OLIMPIAD SPECJALNYCHWNIOSEK O WYDANIE OPINII/INFORMACJI DOT. FUNKCJONOWANIA DZIECKA NA TERENIE SZKOŁY

KARTA ROWEROWA

Skip to content