Jak przyłączyć się do rozmowy kilku osób? Jak złożyć życzenia babci, a jak koleżance? Co robić, gdy ktoś jest smutny albo zdenerwowany? Na te i inne pytania dzieci znajdą odpowiedź na Treningu Umiejętności Społecznych, w skrócie nazywanym TUS. To zajęcia grupowe, które mają na celu rozwinięcie kompetencji społecznych uczestników i uczą wielu ważnych społecznych umiejętności poprzez zabawę, gry, animacje, dramę, czytanie bajek terapeutycznych czy opowiadań. Program zajęć jest planowany w zależności od wieku uczestników i ich wyjściowych umiejętności społecznych. Podczas treningu najmłodsi uczą się witać, prosić o pomoc, czekać na swoją kolej, współpracować z kolegami, przestrzegać zasad obowiązujących w grupie, rozpoznawać emocje. Starsi poznają z kolei sposoby skutecznej komunikacji, m.in. jak szybko uzyskać potrzebne informacje, czy jak najlepiej poprosić o pomoc nieznajomego w nagłej sytuacji. Ćwiczą odczytywanie emocji pozostałych uczestników i rozumienie ich punktu widzenia. Inne poruszane na zajęciach tematy to planowanie działań, wykorzystywanie czasu wolnego, przewidywanie konsekwencji swoich czynów, rozwiązywania konfliktów. Trening skupia się też na analizowaniu zachowań – zarówno własnych, jak i obserwowanych u kolegów oraz uczy, jak właściwie reagować w trudnych sytuacjach. Jednym z celów treningu umiejętności społecznych jest zamiana niekorzystnych zachowań uczniów na bardziej akceptowalne w społeczeństwie. Nabywane umiejętności powinny być na bieżąco wdrażane w życie, gdyż to przyspiesza tempo zachodzących zmian. Podczas „rundy" na zakończenie każdych zajęć, uczniowie mają okazję, by kolejno się wypowiedzieć i nauczyć się wyrażać swoje emocje w sposób korzystny dla siebie (np. rozładowanie złości) i akceptowalny dla wszystkich.

Skip to content